Prace geodezyjne Szczecin

Zakres naszego działania jest bardzo rozległy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ilości zrealizowanych zleceń, potrafimy sprostać wielu problemom.

Mamy wypracowane schematy działania dla spraw typowych i powtarzalnych, jak również dla tych bardziej skomplikowanych jak również potrafimy stanąć na wysokości zadania w sprawach nietypowych. W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny i informatyczny, oraz nowoczesne technologie pomiarów.

Przykład naszych prac to między innymi:

  • tworzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych różnych obiektów terenowych,
  • tworzenie numerycznego modelu terenu,
  • obliczenie objętości mas ziemnych wg zadanych kryteriów (ze wskazanego poziomu odniesienia, na podstawie innego modelu terenu),
  • znajdowanie obszaru zalewowego. Obszary zalewowe można wyznaczyć poprzez wskazanie punktu i podanie poziomu zalewu nad tym punktem lub poprzez podanie poziomu zalewu.
  • tworzenie mapy spadków i mapy azymutów maksymalnych spadków. Mapa spadków może być przydatna np. przy analizie erozyjności gleb. Mapa azymutów maksymalnych spadków może być wykorzystana przy odnajdywaniu obszarów o dużym nasłonecznieniu.
  • mapy tematyczne (np. użytkowania terenu),
  • różne pomiary kontrolne.