Geodezja klasyczna Szczecin

Zdobyte na przestrzeni ostatnich lat doświadczenie pozwala naszej firmie na realizowanie profesjonalnych usług geodezyjnych. W ramach prowadzonych działań oferujemy między innymi tworzenie map do celów projektowych. To jeden z podstawowych dokumentów stosowanych przy przygotowywaniu projektu budowlanego, gdyż mapa ta jest obowiązkowa właściwie przy wykonywaniu jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.

Mapa do celów projektowych – charakterystyka

Mapa do celów projektowych może być sporządzana w różnych skalach. Najczęściej stosowane to 1:500, 1:1000 oraz 1:2000. Zastosowana skala mapy jest uzależniona przede wszystkim od szczegółowości szkicu. Niewielkie skale stosuje się przy opisywaniu map działek budowlanych. Te większe są wykorzystywane na mapach terenów rozległych, przedstawiających obiekty budowlane w znacznej odległości od siebie.

Mapa do celów projektowych znajduje swoje szerokie zastosowanie. Jest bowiem niezbędna podczas wykonywania przyłączy wody i gazu, a także podczas realizacji szeregu innych działań. Dokument zawiera informacje, takie jak: podział nieruchomości, osie dróg i ulic, linie zabudowy, a także oznaczenie infrastruktury podziemnej liniowej i punktowej.

Postaw na sprawdzone rozwiązania

Zachęcamy do zapoznania się z całością oferty naszej firmy, a także do skorzystania z realizowanych usług.