Usługi geodezyjne

Geodezyjna obsługa inwestycji

Każdy nowo powstający obiekt budowlany, objęty pozwoleniem na budowę, podlega obowiązko- wemu wytyczeniu geodezyjnemu, a po jego wybudowaniu, inwenta- ryzacji przez jednostki wykona- wstwa geodezyjnego.

 

Mapy do celów projektowych

Podstawą każdego projektu budowlanego jest plan zagospo- darowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych, opracowanej przez geodetę uprawnionego.

 

Podziały nieruchomości

Podział polega na wydzieleniu części nieruchomości, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właści- ciela na rzecz nowego właściciela (sprzedaż, darowizna, wyjście ze współwłasności).

 

Inne prace związane z nieruchomościami

W dzisiejszych czasach własność jest świętością. Niestety, nie zawsze wiemy gdzie jest granica tej własności oraz możliwe, że nie do końca znamy stan prawny nieruchomości.

 

Inne prace geodezyjne

Wykonujemy również pomiary i opracowania specjalistyczne, któ- re wykraczają poza podstawowe prace geodezyjne i kartograficzne (mapy tematyczne, obliczenia mas ziemnych i wiele innych).

 

Witamy na stronach firmy GEOSIT S.C. ze Szczecina.

Jesteśmy firmą geodezyjną działającą na Pomorzu Zachodnim. Na rynku prac geodezyjnych, jako firma GEOSIT, funkcjonujemy od roku 2003. Naszym celem jest to byś mógł spokojnie zająć się swoimi sprawami, powierzając nam proces związany z pracami geodezyjnymi. Chcemy by każdy obsługiwany przez nas Klient miał pełną informację o postępie prac. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, a Twoje zlecenie wykonamy z chęcią i należytą fachowością. Wszelkie prace geodezyjno - kartograficzne wykonywane są przez nas w oparciu o instrukcje techniczne oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ciągle podnosimy nasze kwalifikacje i umiejętności. Dzięki dobrej organizacji pracy nasze ceny nie są wygórowane, a realizacja zlecenia cechuje się wysokim poziomem technicznym. Jeśli masz pytania, zawsze możesz do nas zadzwonić, napisać -  odpowiemy i porozmawiamy. Jeśli odczuwasz w sobie żyłkę negocjatora, z chęcią wysłuchamy Twojej propozycji. Obsługujemy zarówno duże firmy wykonawcze i projektowe, indywidualnych klientów prywatnych, jak i sektor administracji publicznej. Zapraszamy do współpracy.

telefon fax email