Geodezyjna obsługa inwestycji

Nasza firma już od długiego czasu zajmuje się realizowaniem profesjonalnych usług geodezyjnych. W ramach prowadzonych działań oferujemy geodezyjną obsługę inwestycji. Na wykonywane prace składają się czynności, takie jak pomiary realizacyjne i kontrolne, wyznaczanie granic terenu budowy, wytyczanie głównych osi obiektów, a także powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne. Są one wykonywane przy zastosowaniu nowoczesnych sprzętów i akcesoriów, dzięki czemu charakteryzują się wysoką dokładnością. Oprócz tego kadra wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników powoduje, że jesteśmy w stanie przeprowadzić nawet niestandardowe realizacje.

Postaw na profesjonalistów w branży geodezyjnej

Geodezyjna obsługa inwestycji składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest projektowanie obiektu budowlanego, podczas którego sporządzana jest aktualna mapa do celów projektowych. W dalszej kolejności przechodzi się do etapu rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji budowlanej. W tej części prowadzonych prac kluczowe jest wytyczenie obiektu budowlanego w terenie, co w praktyce oznacza przeniesienie charakterystycznych punktów obiektu z projektu na powierzchnię działki budowlanej.

Na etapie budowy obiektu obsługa geodezyjna jest niezbędna przede wszystkim podczas inwentaryzacji robót zanikających (tworzenia kanalizacji lub sieci wodociągowej), a także w czasie wznoszenia obiektów. Konieczne jest wówczas wykonanie pomiarów pionowości. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności zadaniem uprawnionego geodety jest sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Dokument ten jest przekazywany do Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom

Zachęcamy do zapoznania się z całością oferty naszej firmy. Przeprowadzone w ostatnim czasie liczne realizacje dają nam pewność sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających osób zarówno pod względem szybkości, jak i precyzji działania.