Oferta współpracy

W tym miejscu naszej oferty chcielibyśmy przedstawić Państwu jak ważną rolę odgrywa geodeta na etapie planowania, projektowania, realizacji i zakończenia każdej inwestycji. W każdym z poniższych zamierzeń możemy Państwu pomóc:

ETAP PLANOWANIA:

1.    Ustalenie stanu prawnego nieruchomości.
2.    Podział nieruchomości.
3.    Dokładne określenie położenia punktów granicznych (granicy działki).

ETAP PROJEKTOWANIA:

1.    Sporządzenie mapy do celów planistycznych.
2.    Sporządzenie mapy do celów projektowych.

ETAP REALIZACJI:

1.    Wytyczenie w terenie projektowanej inwestycji (obsługa geodezyjna budowy).

ETAP ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI:

1.    Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji.
2.    Okresowe pomiary kontrolne budowli (pomiary pionowości, odkształceń i przemieszczeń).

Jeśli znaleźli się Państwo, w którymś z wyżej wymienionych etapów i mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt – wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Zapewnimy kompleksową obsługę geodezyjną, prace wykonamy rzetelnie i terminowo - za rozsądną cenę. W trakcie współpracy mogą Państwo być pewni:
1.    dotrzymania terminów,
2.    informacji o postępie prac, na każdym etapie inwestycji,
3.    otwartych i jasnych zasad współpracy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

telefon fax email